Asylfeindliche Demonstration am 12.9.2015 in Beierfeld Sören Nestmann (links am Transparent), Marko Nestmann (rechts am Transparent)