[NL] Update Akense repressie

Update on Aachen repression

In juli 2015 werd onze vriend en kameraad gearresteerd bij een paspoortcontrole aan de Grieks-Bulgaarse grens. Het Europawijde arrestatiebevel tegen haar was op 24 juni 2015 uitgevaardigd door het parket van Aken (Dld). Als verdachte van een gewapende bankoverval in 2013 werd ze in Keulen in het kader van het 'U-haft' (Untersuchungshaft)-regime gevangengezet. Op 2 december 2015 werd zij na maanden van onderzoek van de vervolging formeel aangeklaagd voor de bankoverval, gijzeling en wapenbezit. Op 16 december gelastte de rechter de vrijlating van onze kameraad, omdat alle aanklachten waren vervallen. Het "bewijs" dat na maanden van onderzoek werd voortgebracht was onvoldoende om voor de rechter te brengen.

 

Toen we de bovenstaande verklaring1 over de gevangenschap en vrijlating van onze kameraad schreven hoopten we dat het de laatste zou zijn. Helaas is de Duitse smeris het er niet mee eens, en ging het in beroep tegen de beslissing voor haar vrijlaten. Dit resulteerde in, na de afwijzing door de gewone rechter, de beslissing van de hogere rechtbank om de zaak te heropenen. Concreet betekent dit dat na bijna zes maanden in preventieve hechtenis onze vriendin en kameraad het proces buiten afwacht. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak gaat plaatsvinden. Ondanks de wanhopige pogingen van het parket om een nieuw arrestatiebevel tegen haar te krijgen - op het moment wachten we de uitspraak af van het opperste gerecht in weer een ander beroep - is ze nog steeds buiten bij ons.

Op woensdag 13 april gaf hetzelfde parket evenwel de opdracht tot een serie huiszoekingen in Barcelona, met de arrestatie van een andere kameraad tot gevolg; zij zou in 2014 hebben deelgenomen aan een bankoverval in Aken. Het mag duidelijk zijn dat de Duitse en Spaanse autoriteiten hebben besloten de krachten te bundelen in een langlopend project van repressie jegens anarchisten op het Europese grondgebied, met steun van de immer gehoorzame honden van de media.

Zoals verwacht wrijven de media zich in de handen en gooien "reguliere misdaad" en anarchisme op een hoop. Dat mag geen verrassing heten, in het bijzonder in een tijd die steeds meer wordt bepaald door repressief optreden tegen alles wat subversief is. Maar we vinden het belangrijk het verschil tussen "gewone" en "politieke" misdaden over te laten aan de politie, het openbaar ministerie, de pers. We hoeven de autoriteiten geen categorieën aan te reiken die ze maar al te graag zullen aannemen. Zoals vermeld in de verklaring van kameraden van de gearresteerde persoon in Barcelona, is onteigening "een ethisch juiste en politiek legitieme praktijk, een strijdmethode die deel uitmaakt van de geschiedenis van de hele revolutionaire beweging."2 Of de beschuldigde personen wel of niet hebben deelgenomen aan de overvallen is voor ons niet van belang. Wat van belang is, is om onze solidariteit met de vervolgden te uiten.

Terwijl de hulpjes van de staat hun vermoedens en beschuldigingen met veel spektakel de wereld ingooien, zullen we aan onze perspectieven en ideeën moeten denken. Het zijn geen tijden voor speculatie, niet voor de 'motieven' van de overvallen, noch voor de veronderstelde onschuld of schuld van de gearresteerde. In plaats van vragen zou dit een moment moeten zijn van antwoorden - duidelijke antwoorden gericht aan hen die ons onderdrukken. Zoals eerder gezegd, "wie één van ons aanraakt, raakt ons allemaal". Meer dan ooit is dit een tijd voor solidariteit, in alle mogelijke vormen.

Vrijheid voor onze gevangen kameraad nu
Tot alle gevangenissen en ermee verbonden banken zijn vernietigd

Am*dam, 19 april 2016

1 [German prisons] Our comrade is free, https://en-contrainfo.espiv.net/2016/01/06/german-prisons-our-comrade-is...
2 Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland, https://www.indymedia.nl/node/32957