[Köln] Internationalistisches Aktionsbündnis Köln gegründet!

Internationalistisches Aktionsbündnis Köln

+++ English +++  Türkçe↓ +++

Das Fundament des IAB-Köln wurde während den Kämpfen in der Türkei und Nordkurdistan, die sich so gut wie in allen Städten von Ende Mai 2013 bis Juni/Juli ausgebreitet haben, gelegt. In dieser Phase haben antifaschistische, antiimperialistische, antikapitalistische, revolutionäre, sozialistische, demokratische und kommunistische Kräfte aus der Türkei, Kurdistan und Deutschland unter dem „Dach“ „Taksim ist überall – Überall ist Widerstand / Köln Initiative“ einen Kampf geführt. Diese Kräfte waren im November 2013 der Meinung, dass dieses erschaffene Bündnis beständig sein soll. Danach wurde beschlossen das dieses Bündnis IAB-Köln heißt.


WARUM IAB-Köln? Die Imperialisten fesseln die ganze Welt an sich und zwingen die ArbeiterInnen und Völker mit Hunger, massenhafter Täuschung und Waffengewalt unter ihre Herrschaft. Wir sind InternationalistInnen und nutzen unsere vereinten Kräfte, um Solidarität zu üben mit den ArbeiterInnen, den Befreiungsbewegungen und den unterdrückten Völker in aller Welt. Wir beteiligen uns ebenso wie sie am Kampf gegen imperialistische Kriege, Faschismus und alle Formen nationaler und neokolonialer Unterdrückung.


http://iabkoeln.wordpress.com/

 


 

DIE ARBEITSWEISE DES IAB-KÖLN


1. Das IAB-Köln ist eine Internationales Aktionsbündnis, dass die oben aufgezählten Ziele bezweckt/verfolgt. Jede/r der diese Ziele akzeptiert, kann ein Teil dieses Bündnisses werden.


2. Jede/r VertreterIn der jeweiligen Organistationen, die dem Bündnis angehören, treffen sich regelmäßig jeden Monat mit einer Tagesordnung, um die neuesten Entwicklungen, die Kampfbasis und –Möglichkeiten, auszuwerten und danach dann ein Meinungsaustausch stattfinden zu lassen und Beschlüsse zu ziehen.


3. Das IAB-Köln wird von 2 SprecherInnen, die gewählt werden, vertreten. Diese Wahlen sollten alle 3 Monate stattfinden. Es sollte beachtet werden, das die SprecherInnen der Internationalen Zusammensetzung des Bündnisses passen.


4. Die SprecherInnen des IAB-Köln vertreten dieses Bündnis in Einklang mit den Beschlüssen nach außen. Außerdem Fragen sie nach den Meinungen der anderen bezüglich den Tagesordnungspunkten und übernehmen organisatorische Arbeiten wie z. B., dass bei Veranstaltungen Texte vorbereitet und gelesen werden, sowie andere praktische Arbeiten.


5. Internetadresse: http://www.iabkoeln.wordpress.com

 

Avrupa Demokratik Halklar Federasyonu

Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGIF)

Emek ve Özgürlük Cephesi (EÖC)

Kaldıraç

Mala Kurda

Rote Aktion Köln

Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend Köln

Yaşanacak Dünya

 


 

+++Türkçe+++

 

NİÇİN IEB-KÖLN

Emperyalistler bütün dünyayi kendilerine bagliyorlar, aclik, siddet, kitle aldatmalari ve silah zorunu isciler ve halkar üzerinde uygulayarak tüm dünyayi kendi yönetimi altina aliyorlar. Biz enternasyonalistler birleşik güclerimizi kullanarak, işçilerin, kurtuluş hareketlerin ve dünyada tüm ezilen halklarin yaninda yer aliyoruz, dayanisma icindeyiz . Biz yanı sıra emperyalist savaşlara, faşizme ve her türlü ulusal ve neo-sömürgeci baskıya da karşı onlar gibi mücadele yer aliyoruz.


IEB-KÖLN’ÜN KURULUŞU

IEB-KÖLN’ün temelleri 2013 Mayıs sonunda İstanbul’da başlayan ve Haziran-Temmuz ayları boyunca Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın hemen hemen bütün kentlerine yayılarak süren büyük halk mücadelesinin içinde atılmıştır. Bu dönemde Köln’de bir araya gelen Türkiyeli, Kürdistanlı ve Almanyalı anti-faşist, anti-emperyalist, anti-kapitalist, devrimci, sosyalist, yurtsever, komünist güçler „Her Yer Taksim Her Yer Direniş-Köln İnisiyatifi“ çatısı altında mücadele yürütmüşlerdir. Bu güçlerin bir bölümü Kasım 2013′de yaratılan birlikteliğin kalıcı hale getirilmesi konusunda hemfikir olmuştur. Ve birlikteliğin IEB-KÖLN ismi altında sürdürülmesini kararlaştırmışlardır.

 

IEB-KÖLN’ÜN İŞLEYİŞİ

1- IEB-KÖLN yukarıdaki amaç doğrultusunda oluşturulmuş enternasyonal bir mücadele birliğidir. Bu amaçları benimseyen herkes birliğe katılabilir.

2- IEB-KÖLN’ün bileşimini oluşturan güçlerin temsilcileri her ay gelişmeleri ve mücadele imkan ve zeminlerini değerlendirmek ve bunlara ilişkin fikir ve kararlar almak için düzenli ve gündemli olarak toplanırlar.

3- IEB-KÖLN, 3 ayda bir seçilen 2 dönem sözcüsü tarafından temsil edilir. Dönem sözcülerinin enternasyonal bileşimi uygun olması gözetilir.

4- IEB-KÖLN dönem sözcüleri, birliğin aldığı kararlar doğrultusunda onu dışa karşı temsil ederler. Bunun yanı sıra, toplantı gündemlerinin oluşturulması için fikir alma, faaliyetlerde metinlerin hazırlanması ve okunması işini organize etme, vb. pratik işleri de üstlenirler.

4- IEB-KÖLN’ün

internet sayfası: http://www.iabkoeln.wordpress.com