14. Mai 2012: Prozess am Amtsgericht Wurzen

14. Mai 2012: Prozess am Amtsgericht Wurzen