BA-V-5200 (VW Transporter T5)

Alles zum G20-Gipfel 2017 auf Indymedia linksunten
BA-V-5200 (VW Transporter T5)