[Barcelona]Comunicat sobre l'atac a la Llibreria Europa

ataque

Amb aquest comunicat assumim la responsabilitat política per l'atac contra la llibreria Europa dut a terme a les 10.30h del passat dimarts 11 de març. Si després de la recent onada d'assalts a centres socials, detencions, i empresonament d'antifeixistes per part de l'Estat, algú pensava que quedava el camí lliure per al pas del feixisme a Barcelona, amb l'acció del dimarts deixem clar que s'equivocava.


Els laments victimistes difosos pel nazi Varela com a reacció al nostre atac (expressats en la forma d'un hipòcrita discurs contra la “violència de l'esquerra”) no ens sorprenen, ja que connecten amb el rentat d'imatge generalitzat que intenten dur a terme en diferent grau tots els grupúscles del feixisme espanyol, arrossegant patèticament per terra els seus veritables principis per mostrar-se davant el públic sota el més presentable aspecte del populisme xenòfob democràtic. Però malgrat tots els intents de maquillatge polític, la cançoneta victimista i demòcrata de subjectes com el que regenta la llibreria Europa, directament vinculada amb la comunitat de nazis de l'exèrcit d'Hitler retirats en l'Estat espanyol després de la Segona Guerra Mundial (Otto Skorzeny, Leon Degrelle,...), sempre sonaran estridents i ridícules en oïdes mínimament informades.

El feixisme expressa el seu ADN violent no només quan històricament adquireix la forma d'Estat totalitari, aniquilant mitjançant el terror a les minories que se li oposen, sinó també en les seves formes actuals de grupúscle polític o de banda, duent a terme agressions brutals contra els qui consideren els seus objectius. Agressions que només en l'Estat Español han causat nombrosos ferits greus i morts: Carlos (2007), Roger (2003), Guillem Agulló (1993), Lucrecia Pérez (1992)...

Enfront d'aquestes agressions, i enfront dels intents d'imposar un projecte polític basat en la exacerbació i institucionalització d'aquestes agressions, a diferència dels seus autors nosaltres no ocultem la nostra determinació per actuar de forma contundent. No deixarem que passin. No deixarem que intoxiquin els nostres barris i els nostres pobles amb el discurs fàcil de la “unitat nacional” i l'“odi a l'estranger”, aprofitant el context de crisi per guanyar quotes de poder a costa de carregar àdhuc mes violència i pressió sobre la classe treballadora migrant. Aquí com en qualsevol lloc d'Europa, aquí a Barcelona com a Vallecas, Paris, Keratsini o Hellersdorf, l'enemic és el mateix: el sistema capitalista que ha devastat les nostres condicions de vida en nom de “els Mercats”, i el seu subproducte reaccionari, els feixistes que volen portar mes lluny encara l'autoritarisme i la brutalitat dels Estats.

Per això, perquè som conscients dels temps que ens toca i ens tocarà viure, no podem sinó estranyar-nos davant l'actitud de qui d'una banda critica l'acció directa contra els nazis d'avui dia, i per un altre es porta les mans al cap veient documentals històrics sobre les dictadures europees dels anys 30, mentre es pregunta “Com és que ningú va fer res?”.

Barcelona, 13 de març del 2013

(cas)

Con este comunicado asumimos la responsabilidad política por el ataque contra la librería Europa llevado a cabo a las 10.30h del pasado martes 11 de marzo. Si tras la reciente oleada de asaltos a centros sociales, detenciones, y encarcelamiento de antifascistas por parte del Estado, alguien pensaba que el campo quedaba despejado para el paso del fascismo en Barcelona, con la acción del martes dejamos claro que se equivocaba.

Los sollozos victimistas difundidos por el nazi Varela como reacción a nuestro ataque (expresados en la forma de un hipócrita discurso contra la “violencia de la izquierda”) no nos sorprenden, puesto que conectan con el lavado imagen generalizado que intentan llevar a cabo en distinto grado todos los grupúsculos del fascismo español, arrastrando patéticamente por el suelo sus verdaderos principios para mostrarse ante el público bajo el más presentable aspecto del populismo xenófobo democrático. Pero pese a todos los intentos de maquillaje político, la cantinela victimista y demócrata de sujetos como el que regenta la librería Europa, directamente vinculada con la comunidad de nazis del ejército de Hitler retirados en el Estado español tras la Segunda Guerra Mundial (Otto Skorzeny, Leon Degrelle), siempre sonarán estridentes y ridículas en oídos mínimamente informados.

El fascismo expresa su ADN violento no sólo cuando históricamente adquiere la forma de Estado totalitario, aniquilando mediante el terror a las minorías que se le oponen, sino tambien en sus formas actuales de grupúsculo político o de pandilla, llevando a cabo agresiones brutales contra quienes consideran sus objetivos. Agresiones que sólo en el Estado Español han causado numerosos heridos graves y muertos: Carlos (2007), Roger (2003), Guillem Agulló (1993), Lucrecia Perez (1992)...

Frente a estas agresiones, y frente a los intentos de imponer un proyecto político basado en la exacerbación e institucionalización de estas agresiones, a diferencia de sus autores nosotros no ocultamos nuestra determinación para actuar de forma contundente. No vamos a dejarles pasar. No dejaremos que intoxiquen nuestros barrios y nuestros pueblos con el discurso fácil de la “unidad nacional” y el “odio al extranjero”, aprovechando el contexto de crisis para ganar cuotas de poder a costa de cargar aun mas violencia y presión sobre la clase trabajadora migrante. Aquí como en cualquier lugar de Europa, aqui en Barcelona como en Vallecas, Paris, Keratsini o Hellersdorf, el enemigo es el mismo: el sistema capitalista que ha devastado nuestras condiciones de vida en nombre de “los Mercados”, y su subproducto reaccionario, los fascistas que quieren llevar aun mas lejos el autoritarismo y la brutalidad de los Estados.

Por eso, porque somos conscientes de los tiempos que nos toca y nos va a tocar vivir, no podemos sino extrañarnos ante la actitud de quien por un lado critica la accion directa contra los nazis de hoy en dia, y por otro se lleva las manos a la cabeza viendo documentales históricos sobre las dictaduras europeas de los años 30, mientras se pregunta “¿Como es que nadie hizo nada?”.

Barcelona, 13 de marzo del 2013

 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/480939/index.php

 

(Erklärung und Bilder auf Spanisch und Katalanisch)