Ort: Graz – Oktober 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
22.10.2016 Hausbesetzung in Graz
23.10.2016 News von der Besetzung in Graz
24.10.2016 [Graz] Hausbesetzung Tag 4 - Update
25.10.2016 [Graz] Hausbesetzung Idlhofgasse geräumt