Formschöner Argumentationsverstärker.

Formschöner Argumentationsverstärker.