Meletzki (1.v.r.) in Bad Nenndorf (14.08.2010)

Meletzki (1.v.r.) in Bad Nenndorf (14.08.2010)